2020 SAKAI BLUES FESTIVAL

SAKAI CITY HALL PLAZA (堺市役所前市民広場), Sakai

関西女子Chicago Rockers (Kansai Ladies Chicago Rockers)

メインステージ (main stage)